X
GO

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα τακτικά μέλη του Σωματείου "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, και εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, και εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει...